Conform Codului Civil, mostenirea poate fi legala ori testamentara, iar aceste doua modalitati pot coexista fara probleme. Cu toate acestea, exista situatii in care realitate juridica este distorsionata, fiind incalcate drepturile si interesele legitime ale unei persoane. In practica, acest risc apare de cele mai multe ori in cazul mostenirii testamentare.

In consecinta, un avocat specializat in drept succesoral trebuie sa urmareasca si sa valorifice atent motivele privind validarea sau anularea testamentului.

Validarea sau anularea testamentului poate avea consistente repercursiuni in ceea ce va priveste. In primul rand daca se incearca validarea sau anulare testamentului pentru inalturarea de la mostenire, apararea dumneavoastra va trebui sa aiba o ampla constructie juridica pentru a nu se produce ingerinte in garantiile legale ce incumba statutului dumneavoastra, si, in al doilea rand, daca dumneavoastra sunteti persoana ce initiaza o procedura privind validarea sau anularea testamentului in mod intemeiat in privinta unei alte persoane, va trebui din nou sa aveti o abordare jurdico-strategica foarte coerenta si oportuna, in caz contrar, riscand sa fiti obligat la plata de despagubiri in ciuda atitudinii reactive bazata pe justete pe care desi ati afisat-o nu ati reusit sa o puneti in valoare.

Validarea sau anularea testamentului depind foarte mult de conditiile de forma ale acestui act, conditii ce trebuie indeplinite in mod obligatoriu sub sanctiunea nulitatii absolute.

Nu in ultimul rand, si conditiile de forma au o influenta semnificativa in validarea sau anularea testamentului. Incapacitatea de a dispune prin testament, incapacitatile speciale de a primi legate, discernamantul testatorului, mobilul si intentia liberala, fiind aspectele asupra caruia se apleaca orice avocat pentru a atinge validarea sau anularea testamentului.

Art. 1035 NCC face referire la continutul testamentului. Astfel: „testamentul contine dispozitii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum si la desemnarea directa sau indirecta a legatarului. Alaturi de aceste dispozitii sau chiar si in lipsa unor asemenea dispozitii, testamentul poate sa contina dispozitii referitoare la partaj, revocarea dispozitiilor testamentare anterioare, dezmostenire, numire de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau mostenitorilor legali si alte dispozitii care produc efecte dupa decesul testatorului.”

In concluzie, validarea sau anularea testamentului nu depind neaparat de existenta unor dispozitii cu privire la patrimoniul testatorului.

O actiune in validarea sau anularea testamentului este valabila si recomandabila cand exista indicii intemeiate atat in cazul testamentului olograf, cat si in cazul testamentului autentic.

Intrucat solutia unei actiuni in validarea sau anularea testamentului va poate influenta semnificativ, va recomandatm sa apelati la un avocat specializat in drept succesoral.