Daca facem referire la modalitatea de aplicare a dreptului succesoral, in momentul in care doriti sa va fructificati drepturile pe cale judiciara, trebuie sa cunoasteti ca procedura legala implica sa achitati o taxa de timbru pentru mostenire.

Nu trebuie sa intelegem ca o taxa de timbru mostenire ar putea aduce atingere liberului acces la justitie, legiuitorul putand institui unele proceduri speciale, taxa de timbru mostenire, fiind si aceasta ca orice taxa de timbru o modalitate de acoperire a cheltuielilor pe care sistemul judiciar le inregistraza in efectuarea actului de justitie.

In acest sens, conform expunerii de motive aferente OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, orice taxa de timbru mostenire vine sa sustina noile garantii procedurale acordate partilor pentru asiguararea unui proces echitabil, precum si acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si pentru asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a prevederilor legale.

Daca vorbim despre taxa de timbru mostenire raportata la procedura partajului judiciar, OUG nr. 80/2013 le stabileste in art. 5 astfel:

(1)  Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:

a)     Stabilirea bunurilor supuse impartelii – 3% din valoarea acestora;

b)     Stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei parti ce se cuvine fiecarui coproprietar – 50 de lei pentru fiecare coproprietar;

c)      Creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna – 3% din valoare creantelor a caror recunoastere se solicita;

d)     Cerere de raport  3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;

e)      Cererea de reductiune a liberalitatilor excesive – 3% din valoarea partii de rezerva suspusa reintregirii prin reuctiunea liberalitatilor;

f)       Cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile;(1,5 % pe calea medierii);

(2)  Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, acestea se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

Aceasta nu este insa unica dimensiunea in ceea ce priveste taxa de timbru pentru mostenire. Art. 197 din Codul de procedura civila prevede faptul ca in cazul in care o cerere este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseza acesteia. In cazul in care nu s-a efectuat timbrarea ori cererea a fost timbrata insuficient, cererea de chemare in judecata va fi anulata conform dispozitiilor legale.

Exista insa si anumite situatii cand justitiabilii pot fi scutiti de achitarea taxei judiciare de timbru. Insa pentru a vedea care este acesta procedura asteptam sa ne contactati.