Desi ne-am astepta la un parcurs lin in ceea ce priveste transmiterea unui patrimoniu pe cauza de moarte, mostenirea prin proces reprezinta o realitate juridica des intalnita.

Mostenirea prin proces poate aparea atat in cazul unei succesiuni legale, cat si in cazul unei succesiuni testamentare.

Mostenirea prin proces nu trebuie privita insa cu repulsie ori teama din partea celor implicati in diferende succesorale. Afisam aceasta opinie prin prisma faptului ca angrenarea spre solutionarea diferendelor dumneavoastra a organelor judiciare antreneaza aplicarea unor principii procesuale importante in apararea drepturilor si intereselor dumneavoastra.

Redam mai jos cateva articole din Codul de Procedura civila lamuritoare in acest sens:

Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si prevezibil:

(1)  Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in termen optim si previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In aces scop, instanta este datoare sa dispuna toate masurile permise de lege si sa asigure desfasurarea cu celeritate a judecatii.

(2)  Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite.

Art. 7. Legalitatea:

(1)  Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii.

(2)  Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind relizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces.

Art. 8. Egalitatea:

(1)  In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale in mod egal si fara discriminari.

De asemenea, mostenirea prin proces implica necesitatea indeplinirii de catre dumneavoastra a conditiei (conditia) interesului, prevazuta de art. 33 din Codul Civil, conform caruia ”interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual. Cu toate acestea, chiar daca interesul nu este nascut si actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni incalcarea unui drept subiectiv amenintat sau pentru a preintampina producerea unei pagube imninente si care nu s-ar putea repara.”

Pentru ca mostenirea prin proces sa fie cuantificata in mod corect, legal, va recomandam sa apelati la un avocat specializat.