Cabinet avocat mosteniri – pregatirea si experienta noastra lucreaza in favoarea dumneavoastra!

Cabinet avocat mosteniri a construit de-a lungul timpului un diversificat portofoliu al spetelor in materie succesorala, drept pentru care clientii nostri au devenit colaboratorii nostri pe termen lung.

Avantajele in a apela la un cabinet avocat mosteniri sunt numeroase si recunoscute de catre toti clientii nostri. Prin serviciile de asistenta, reprezentare, ori consiliere juridica, timpul dumneavoastra poate fi investit in problemele de o importanta deosebita pentru dumneavoastra, lasandu-le pe cele juridice in seama unor profesionisti, ale caror prioritati sunt reprezentate de interesele dumneavoastra.

Cabinet avocat mosteniri reuseste sa administreze cu diligenta spre succes spete care privesc, de exemplu, mostenirile vacante. In aces caz, un moment cheie al interventiei unui apartor ce face parte dintr-un cabinet de avocat mosteniri poate fi decesiv pentru soarta drepturilor si intereselor dumneavoastra.

In acest sens, conorm art. 1137 din Noul Cod civil prevede urmatoarele:

(1)  Daca in termen de un an si 6 luni de la deschiderea mostenirii nu s-a infatisat niciun succesibil, notarul, la cererea oricarei persoane interesate, ii va soma pe toti succesibilii printr-o publicatie facuta la locul deschiderii mostenirii, la locul unde se afla imobilele din patrimoniul succesoral, precum si intr-un ziar de larga circulatie, pe cheltuiala mostenirii sa se infatiseze la biroul sau in termen de cel mult doua luni de la publicare.

(2)  Daca niciun succesibil nu se prezinta in termenul fixat in publicatie, notarul va constata ca mostenirea este vacanta.

Intrucat neinfatisarea niciunui succesibil in termenul aratat mai sus nu echivaleaza cu lipsa acestuia, cabinet avocat mosteniri va ofera sprijin in evitarea activarii dreptului de a culege mostenirea conform art. 1138 din Noul Cod Civil care pevede ca ”mostenirile vacante revin comunei, orasului sau dupa caz, municipiului in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii si intra in domeniul lor privat. Este considerata nescrisa orice dispozitie testamentara care, fara a stipula transmiterea bunurilor mostenirii, urmareste sa inlature aceasta regula”.

Un aparator provenind de la un cabinet avocat mosteniri poate interveni in favoarea dumnevoastra pentru ”repararea” repercursiunilor deja produse in sensul sus aratat, adica, va poate ajuta in a obtine desfiintarea vacantei mostenirii prin petitia de ereditate.

Astfel, apeland la un cabinet avocat mosteniri, Codul Civil a consacat dreptul mostenitorului cu vocatie universala ori cu titlul universal de a putea obtine oricand recunoasterea calitatii sale de mostenitor contra oricarei persoane care, pretinzand ca se intemeiaza pe titlul de mostenitor poseda toate sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral.

Cabinet avocat mosteniri dispune de toate inlesnirile necesare pentru valorificare si protectia drepturilor si intereselor dumneavoastra. Asigurati-va ca uzati in mod oportun de statutul dumneavoastra socio-juridic.