Un avocat uzucapiune a cunoscut in parcursul profesional o  parte semnificativa a spetelor active in sistemul judiciar romanesc ce vizieaza dreptul de propietatate sub vastul ansamblu al institutiilor de drept ce il reglementeaza.

Uzucapiunea (care poate fi mobiliara sau imobiliara)  reprezinta un mod original de dobandire al dreptului de proprietate, mod de dobandire ce deriva din posesia utila pe o anumita perioada prevazuta de lege.  Codul civil ofera o definitie usor de inteles atat pentru un avocat uzucapiune, cat si pentru destinatarii directi ai legii. Astfel, art. 916 NCC prevede ca „posesia este exercitarea in fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de catre o persoana care il stapaneste si se comporta ca un adevarat proprietar.”

La o prima vedere, si cazurile ce nu constituie posesie pot fi cunoscute cu usurinta nu doar de catre un avocat uzucapiune, ci si de catre destinatarii legii, prin prisma art. 918, care prevede urmatoarele:

(1) Nu constituie posesie stapanirea unui bun de catre un detentor precar precum:

a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;

b) titularul dreptului de superficie usufruct, uz, abitatie sau servitute fata de nuda proprietate;

c) fiecare coproporietar in proportie cu cotele-parti ce revin celorlalti coproprietari;

d) orice alta persoana care, detinand temporar un bun al altuia, este obligata sa il restituie sau care il stapaneste cu ingaduinta aceestuia.

In concluzie, daca situatia de fapt este destul de simplista si se incadreaza in modelul legislativ descris mai sus, rolul unui avocat uzucapiune in privinta spetei dumneavoastra va fi acela de mediator intre scopul legii si materializarea acestuia in fapt intr-o maniera facila.

Privind insa dincolo de acesta etapa, un avocat uzucapiune regaseste insa in practica numeroase problematici ce necesita angrenarea cunostintelor de o pronuntata multidisciplinaritate dar si parcurgerea unor proceduri complexe. Cel mai clar exemplu este legat de natura posesei ce trebuie exercitata pentru a uzucapa. Dupa cum am aratat, posesia trebuie sa fie utila. In acest sens, NCC arata ce tip de posesie NU este utila, respectiv: posesia discontinua, tulburata, ori clandestina. In dovedierea conformitatii sau neconformitatii acestui tip de posesie un avocat uzucapiune poate avea un rol esential in conceperea unei strategii juridice favorabile.

Un avocat uzucapiune va poate fi alaturi prin serviciile de consiliere, asistenta ori reprezentare juridica in spete ce implica atat uzucapiunea tabulara, cat si uzucapiunea extratabulara, asa cum sunt acestea reglementate prin NCC.