Apelarea la serviciile juridice pe care vi le poate oferi un avocat mediator partaj succesoral poate fi de cele mai multe ori sansa unei valorificari efective a drepturilor dumneavoastra legale, punand in serviciul propriu al dumneavoastra o persoana specializata, care are dreptul si obligatia de a starui spre solutionarea conflictelor in care sunteti implicat in mod just si echitabil.

Conform Codului Civil, partajul in general, dar si partajul succesoral in special, poate fi facut prin buna invoiala (conventional), ori prin hotarare judecatoreasca.

Asistam din ce in ce mai mult la o atitudine deloc ofensiva a clientilor nostri, acestia intelegand avantajele pe care procedura de mediere le prezinta, si alegand in mod corect sa apeleze la un avocat mediator partaj succesoral.

Un avocat mediator partaj succesoral va poate fi alaturi pana la incheierea unui acord de mediere, acord care va putea fi obtinut pe calea uneori proceduri extrajudiciare putin costisitoare in comparatie cu cea judiciara, o procedura rapida, si favorabila atat dumneavoastra, cat si celorlalte persoane ce aleg sa participe la aceasta procedura.

In atributiile unui avocat mediator partaj succesoral intra si consemnarea intr-un acord de mediere a solutionarii integrale si amanuntite a conflictului supus medierii.

Forta juridica a acestui acord este de inscris sub semnatura privata, in aceasta poate fi intarita prin prezentarea sa unui notar public spre autentificare, ori, se poate obtine o hotarare judecatoreasca prin care sa se incuviinteze invoiala partilor (validare acord mediere).

Orice avocat mediator partaj succesoral va poate fi astfel alaturi in procedura prevazuta de art. 438-441 NCPC.

Art. 438. Conditiile in care se poate lua act de tranzactie:

(1)  Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor.

(2)  Daca partile se infatiseaza la ziua stabilita pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita chiar de un singur judecator;

(3)  Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va da hotararea in camera de consiliu.

Art. 439. Forma tranzactiei. Tranzactia va fi incheiata in forma scrisa si va alcatui dispozitivul hotararii.

Art. 440. Calea de atac. Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata, pentru  motive procedurale, numai cu recurs la instanta ierarhic superioara.

Art. 441. Domeniul de aplicare Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea unei proceduri de mediere.

Desigur, cand situatia de fapt si de drept o impune, un avocat mediator partaj succesoral va starui in vederea realizarii drepturilor dumneavoastra pe cale judiciara, abordand o atitudine puternic reactiva si utilizand toate instrumentele legale si potrivite pentru ca dumneavoastra sa beneficiati de o aparare efectiva.

Un avocat mediator partaj succesoral poate fi atat liantul dintre scopul legii si speta dumneavoastra, ori regulatorul conflictelor in care va regasiti, cat si aparatorul ce da dovada de vadit profesionalism in ceea ce priveste administrarea spetei dumneavoastra.

„Nu regele e lege, ci legea este rege”, iar un avocat mediator partaj succesoral va depune toate staruintele pentru ca raportul juridic de drept succesoral in care sunteti parte sa aiba o desfasurare justa si echitabila.