Unul dintre cele mai vechi domenii in care dreptul a avut si are aplicabilitate este cel al mostenirilor. Aceasta, deoarece transmiterea patrimoniului unei persoane pentru cauza de moarte este de natura a antrena numeroase conseciente socio-economice. Pentru ca dumneavoastra sa beneficiati de o operativitate corecta a legii in ceea ce va priveste intr-un raport juridic de drept succesoral, puteti apela la un avocat mediator mosteniri.

In primul rand, un avocat mediator mosteniri va proceda la pozitionarea dumneavoastra in fapt si in drept cu privire la o mostenire legala ori testamentara, si la identificarea si aplicarea pentru si impreuna cu dumneavoastra a unei tactici juridice personalizate, prin care sa staruie in realizarea drepturilor si intereselor recunoscute de lege.

Chiar daca va regasiti intr-un raport juridic conflictual cu una sau mai multe persoane, un avocat mediator mosteniri va poate sta alaturi in cadrul procedurii de mediere, aceasta fiind o modalitate de solutionare a diferendelor pe cale extrajudiciara, pe baza de negocieri, procedura ce prezinta numeroase avantaje precum: rapiditatea, costurile reduse, cat si o solutie echitabila si multumitoare pentru fiecare participant in parte. Orice practician in domeniul dreptului recunoaste deosebitele avantaje pe care le prezinta medierea, dar, si riscul de a obtine solutii numai aparent avantajoase, care in realitate nu sunt viabile.

Acest risc se manifesta preponderent in situatiile in care desi mediatorul ales dispune de remarcabile abilitati de negociere si actioneaza conform legii exercitarii profesiei, situatia de fapt impune o profunda cunoastere a legislatiei. In aces sens, alegerea ideala pentru o mediere succesorala, echivaleaza cu alegerea unui avocat mediator mosteniri.

Un avocat mediator mosteniri va actiona numai in baza si spiritul legii, pentru a construi impreuna cu dumneavoastra si ceilalti participanti o solutie in echitate de fapt, si, desigur, de drept.

Un avocat mediator mosteniri poate reprezenta ghidul si aparatorul dumneavoastra inca de la data deschiderii mostenirii.

Conform Codului Civil, mostenirea unei persoane se deschide de drept, in momentul decesului acesteia.

Fiecare persoana isi poate exercita drepturile si indeplini obligatiile limitele legii, si respectand scopul acesteia, fara a aduce atingere altor drepturi ori interese private ori publice. Cu toate acestea, uneori din cauza necunoasterii legii – care nu reprezinta o cauza exoneratoare de vinovatie, sau, din simpla rea-credinta, acest principiu este incalcat.

In virtutea preeminentei dreptului si asigurarii unei transmiteri pentru cauze de moarte a patrimoniului in mod corect, art. 956 din Codul Civil, ne clarifica regimul actelor juridice realizate asupra mostenirilor nedeschise.

Conform textului legal, daca prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absoluta actele juridice avand ca obiect drepturi eventuale asupra unei mosteniri nedeschise inca, precum actele prin care se accepta mostenirea sau se renunta la aceasta, inainte de deschiderea ei, ori actele prin care se instraineaza sau se promite instrainarea unor drepturi  care s-ar dobandi la deschiderea mostenirii.

Astfel, in functie de speta incredintata, un avocat mediator va analiza cu mare atentie valabilitatea tuturor actelor juridice incidente acesteia, si va proceda impreuna cu dumneavoastra la elaborarea unei strategii favorabile.

Un avocat mediator mosteniri va pune in serviciul dumneavoastra nu doar cunostintele juridice in materie, ci va asigura o abordare multidisciplinara a spetei. Un avocat mediator mosteniri este cel care a dobandit in parcursul profesional capacitatea sporita de a percepe cele mai ascunse elemente ce va pot fi favorabile, si le va fructifica fara intarziere.

Pentru a evita ca parcursul dumneavoastra pe calea legii sa fie anevoios, ori lipsit de finalitatea echitabila asteptata, un cetatean responsabil va alege sa apeleze la un avocat mediator mosteniri. Alegeti responsabilitatea!