Un avocat iesire din indiviziune reprezinta pentru dumneavoastra profesionistul care va poate ajuta sa concretizati  in realitatea de fapt  beneficiile pe care legea vi le recunoaste. In materie succesorala vorbim despre o exercitare comuna a dreptului de proprietatea asupra bunurilor, sarcinile si benefiiciile fiind in general repartizate conform cotelor parti din drept apartinand fiecarei persoane.

Exista destul de des situatii  in care dreptul de folosinta al unor proprietari ajunge sa schimbe destinatia ori sa aduca atingere drepturilor celorlalti coproprietari, ori situatii in care unul dintre coproprietari isi exercita in mod abuziv dreptul de folosinta. Din nou, pentru a atinge ori a recalibra echilibrul raportului juridic in care va aflati, un avocat iesire din indiviziune va poate oferi sfaturile juridice favorabile.

Orice avocat specializat pentru iesire din indiviziune cunoaste faptul ca fructele produse de bunul comun – fie ele civile, naturale, ori industriale, se cuvin proportional cu cota parte din drept apartinand fiecarui coproprietar. In acest caz, un avocat iesire din indiviziune va uza de toate inlesnirile legale pentru respectarea acestei reguli.

De asemenea, un avocat iesire din indiviziune va va ghida in abordarea unei actiuni in restituirea cheltuielilor asupra unui bun comun, in virtutea art. 638 din Codul civil conform caruia ”coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii fructelor are dreptul la restituirea acestor cheltuieli de catre coproprietari in proportie cu cotele lor parti.” Alin. 2 al aceluiasi articol prevede caa ”fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun insuiste de un coproprietar fac parte din masa partajabila cat timp ele nu au fost consumate ori instrainate sau nu au pierit si pot fi identificate distinct.

In caz contrar, coproprietarul interesat are dreptul la despagubiri, cu exceptia cazului in care fructele au pierit in mod fortuit. Dreptul la actiune este supus prescriptiei potrivit dreptului comun.” Alin. (3) al aceluiasi articol face referire si la dreptul de a reclama fructele civile ale bunului comun insusite de un coproprietar, consifintind si de aceasta data supunerea regimului de drept comun al prescriptiei.

Un avocat iesire din indiviziune sustine intotdeauna echilibrul raporturilor juridice, drept pentru care in strategia solicitata este prezentata amanuntit si posibilitatea de restituire a cheltuielilor efectuate in privinta bunurilor comune. Orice avocat iesire din indiviziune va putea promova o astfel de atitudine ori intr-un capat de cerere secundar pe calea principala a iesirii din indiviziune, ori, pe cale separata.

Alegand sa fiti asistat de un avocat iesire din indiviziune chiar si in cadrul unei operatiuni de partaj voluntar, alegeti asigurarea din partea dumneavoastra a unui consimtamant liber si neviciat, in caz contrar, putand opera nulitatea actelor juridice incheiate in sensul iesirii din indiviziune.

Nu in ultimul rand, un avocat iesire din indiviziune va poate indruma si asista in ceea ce priveste aplicarea unor masuri conservatorii cu referire la bunurile mostenirii, in conditiile legale.

Alegand a avea alaturi un avocat iesire din indiviziune alegeti corectitudinea tratamentului juridic in ceea ce va priveste.