Existenta drepturilor succesorale prezinta o legatura indisolubila cu institutia acceptarii mostenirii in termenul de optiune succesorala. In situatia in care va confruntati cu o gestionare defectuoasa a drepturilor dumneavoastra, soarta acestor drepturi, ori a unui litigiu cu privire la acestea, poate depinde in mod semnificativ de apelarea la un avocat drepturi succesorale.

Un avocat drepturi succesorale este pentru dumneavoastra atat sfatuitor, cat si aparator si interpret al semnificatiei institutiilor juridice. In situatia in care situtia dumneavoastra juridica rezida sub semnul intrebarii din cauza nemanifestarii unei acceptari exprese in termenul legal, un avocat drepturi succesorale va va insoti pe parcursul constand in identificarea si prezentarea actiunilor dumneavoastra, in vederea acordarii acestora de validitate, sub operarea articolului 1110 din Codul civil, care face referire la forma pe care trebuie sa o imbrace acceptarea tacita a unei mosteniri.

Art. 1110 Actele cu valoare de acceptare tacita

(1)  Actele de dispozitie juridica privind o parte sau totalitatea drepturilor asupra mostenrii atrag acceptarea tacita a acesteia. Sunt astfel de acte:

a)     Instrainarea, cu titlu gratuit sau oneros, de catre succesibil a drepturilor asupra mostenirii;

b)     Renuntarea, chiar gratuita in folosul unuia sau mai multor mostenitori determinati;

c)      Renuntarea la mostenire, cu titlu oneros, chiar in favoare tuturor comostenitorilor sau mostenitorilor subsecventi;

(2)  De asemenea, pot avea valoare de acceptare tacita a mostenirii actele de dispozitie, administrare definitiva ori folosinta a unor bunuri din mostenire;

(3)  Actele de conservare, supraveghere si de administrare provizorie nu valoreaza acceptare, daca din imprejurarile in care acestea s-au efectuat nu rezulta ca succesibilul si-a insusit prin ele calitatea de mostenitor;

(4)  Sunt considerate a fi de administrare provizorie acele de natura urgenta a caror indeplinire este necesara pentru normala punere in valoare, pe termen scurt, a bunurilor mostenirii.

Orice avocat drepturi succesorale va va oferi sprijin nu doar in identificarea caii de parcurs in vederea realizarii drepturilor dumneavoastra, ci si in administrarea probelor care stau marturie unei atitudini de buna-credinta in ceea ce va priveste.

Depasind aria acceptarii si identificarii calitatii de mostenitor, un avocat drepturi succesorale va poate oferi sprijin efectiv in orice speta succesorala ce implica aspecte referitoare la nedemnitate (legala sau judicara), stabilirea rezervei succesorale, a cotitatii disponibile ori reductiunii liberalitatilor efective.

De asemenea, un avocat drepturi succesorale va va indruma cu succes in realizarea drepturilor succesorale ce vi se cuvin pe cale testamentara.